Kovas – Balandis

linija
laikas
Sveikinimas

Jaukių ir šiltų šv. Velykų!

llinija
laikas
Kviečiame mokytis Vilniaus Žirmūnų gimnazijos I-III klasėse

Informacija stojantiems į I gimnazijos klasę.
Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. 16.00 val. užpildykite prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.vilnius.lt/mokykla.
Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. 16.00 val. atvykite į gimnaziją ir priėmimo komisijai pateikite šiuos dokumentus:
1) užpildytą registracijos formą, kurioje nurodomi kandidato asmeniniai duomenys ir kurios krypties (humanitarinės, matematinės, gamtos mokslų ar bendroje) klasėje ketina mokytis. Formos pavyzdį galima rasti gimnazijos interneto svetainėje adresu http://www.vzg.lt arba 122 kab.;
2) išrašą iš elektroninio dienyno, patvirtintą mokyklos spaudu, arba mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar II trimestro įvertinimus;
3) praėjusių ar šių mokslo metų miesto, šalies ir tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų diplomų (1-3 vietos) kopijas.
Kiekvienam, užpildžiusiam registracijos formą, suteikiama teisė dalyvauti Patikrinime, suteikiamas registracijos numeris bei prisijungimo kodas.
Patikrinimo data ir laikas – gegužės 4 d. 9.00 val.
Gegužės 20 d. iki 15.00 val., laikantis asmenų privatumo teisių, Patikrinimo rezultatai, konkursinis balas ir kvietimas mokytis paskelbiami asmeniškai kiekvienam kandidatui (gimnazijos interneto svetainėje adresu http://www.vzg.lt). Informacija apie rezultatus telefonu neteikiama ir apeliaciniai prašymai nepriimami. Koduotas kviečiamų mokinių sąrašas skelbiamas gimnazijos svetainėje.
Iki gegužės 24 d. darbo pabaigos pakviestų mokytis kandidatų tėvai Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.vilnius.lt/mokykla patvirtina kvietimą mokytis. To nepadarę netenka galimybės mokytis gimnazijoje.
Birželio 3–7 d. priimtiems mokiniams išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys.
Daugiau informacijos apie priėmimą į I-III gimnazijos klases rasite KONKURSINĖS ATRANKOS Į VILNIAUS Žirmūnų GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO TVARKOJE.

llinija
laikas
Priminimas dėl dokumentų pateikimo

Primename, kad stojantys į Vilniaus Žirmūnų gimnazijos I klasę dokumentus, nurodytus priėmimo tvarkoje, pateiktų iki š. m. kovo 29 d. 15 val. į raštinę (122 kab.). Laukiame Jūsų.

llinija
laikas
Sveikiname

Sveikiname su Nepriklausomybės atkūrimo diena!

llinija
laikas
Užgavėnės

Kovo 5 d. Žirmūnų gimnazijoje mokiniai išlydėjo žiemą ir kvietė grįžti pavasarį. Dėkojame I klasių mokiniams, padėjusiems organizuoti Užgavėnių šventę. Daugiau.

llinija