Gegužė – Birželis

linija
laikas
Informacija stojantiems į I gimnazijos klasę

Birželio 3–7 d. priimtiems mokiniams išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys.
Daugiau informacijos apie priėmimą į I-III gimnazijos klases rasite KONKURSINĖS ATRANKOS Į VILNIAUS Žirmūnų GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO TVARKOJE.

llinija
laikas
Informacija stojantiems į I gimnazijos klasę

Prašytume į Vilniaus Žirmūnų gimnazijos vidinį kiemą atvykti gegužės 4 d. (šeštadienį) ne vėliau nei 8.15 val.
Gimnazijos vidiniame kieme stenduose esančiuose sąrašuose susirasite pagal pavardę nurodytą kabinetą, kuriame vyks Žinių patikrinimas.
Sąrašus pagal registracijos numerį galite rasti čia.
Informuojame, kad
• į gimnaziją bus įleidžiami tik stojantieji;
• Žinių patikrinimo pradžia – 9.00 val. Į vykdymo patalpą įeisite likus 15 minučių (8.45 val.) iki Patikrinimo pradžios. Pavėlavusieji neįleidžiami;
• per patikrinimo pertraukas mokiniai turės likti gimnazijoje;
• Žinių patikrinimo pabaiga – 11.45 val.;
• paltai, puspalčiai, striukės, lietpalčiai kabinami rūbinėje.
Primename, kad į Žinių patikrinimą reikia atsinešti:
• galiojantį mokinio pažymėjimą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• rašymo priemones (mėlynai rašantį rašiklį), pieštuką, liniuotę, trintuką ir skaičiuotuvą be tekstinės atminties.
Draudžiama naudotis korektūros priemonėmis.
Mokiniai šalinami iš Patikrinimo patalpos už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių naudojimą patalpoje ir vykdytojo nurodymų nepaisymą.
————————————————————————————————–
Gegužės 20 d. iki 15.00 val., laikantis asmenų privatumo teisių, Patikrinimo rezultatai, konkursinis balas ir kvietimas mokytis paskelbiami asmeniškai kiekvienam kandidatui (gimnazijos interneto svetainėje adresu http://www.vzg.lt). Informacija apie rezultatus telefonu neteikiama ir apeliaciniai prašymai nepriimami. Koduotas kviečiamų mokinių sąrašas skelbiamas gimnazijos svetainėje.
Iki gegužės 24 d. darbo pabaigos pakviestų mokytis kandidatų tėvai Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.vilnius.lt/mokykla patvirtina kvietimą mokytis. To nepadarę netenka galimybės mokytis gimnazijoje.
Birželio 3–7 d. priimtiems mokiniams išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys.
Daugiau informacijos apie priėmimą į I-III gimnazijos klases rasite KONKURSINĖS ATRANKOS Į VILNIAUS Žirmūnų GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO TVARKOJE.

llinija