Tvarkos

linija

Individualaus ugdymo(si) plano keitimo tvarka Peržiūrėti
Lankomumo tvarkos aprašas Peržiūrėti
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas Peržiūrėti
Praleistų pamokų pateisinimo lapas Peržiūrėti
Nuostatai Peržiūrėti
VŽG mokyklinės uniformos reglamentas Peržiūrėti
Nuotolinio darbo VŽG tvarkos aprašas Peržiūrėti
Projektinės veiklos II-ose gimn. kl. organizavimo tvarka Atnaujinama