ADMINISTRACIJA

linija
Eil.
nr.
Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Pareigos
1. Edmundas Grigaliūnas
(Metų veiklos ataskaita)
matematika II – oji vadybinė direktorius
2. Danutė Okunienė chemija II – oji vadybinė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Asta Kleinaitė anglų k. neformaliojo švietimo ir
pagalbos skyriaus vedėja
4. Virginija Jasienė lietuvių k. II – oji vadybinė humanitarinio ir menų ugdymo skyriaus vedėja
5. Aida Mikalauskienė matematika II – oji vadybinė tiksliųjų, gamtos, socialinių
mokslų ir kūno kultūros ugdymo skyriaus vedėja
6. Vincas Karčauskas direktoriaus pavaduotojas
ūkiui