METODINĖ TARYBA

linija
Metodinės tarybos kuratorė Danutė Okunienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pirmininkė Nomeda Zdanienė, matematikos mokytoja ekspertė
Nariai Virginija Stanevičienė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė
Martynas Maniušis, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas
Laima Lauranavičiūtė, lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė
Edita Lučnikovienė, matematikos metodinės grupės pirmininkė
Sonata Pečiulienė, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė
Jolanta Jurčiuvienė, kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė
Kristina Žekonytė, gamtos mokslų ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė